Ref. Productnaam g/m2 Formaat Dikte Kleur
06-0202-0065 B-Bond digitaal 3D mat wit 1000 mm x 3050 mm 2 mm 3443 1000x3050 mm 2 Mu mat wit info
B-Bond digitaal 3D mat wit 1000 mm x 3050 mm 2 mm
 
Artikelnr. 06-0202-0065
Type Aluminium sandwichplaten
Kleur mat wit
Dikte 2 Mu
Breedte 1000 mm
Gramgewicht 3443 g/m2
Formaat mm 1000x3050
Minimum verkoop hoeveelheid 1 piece
Pallethoeveelheid 110 piece
Gewicht per 1000 piece 10501.2 kg
06-0202-0066 B-Bond digitaal 3D mat wit 1000 mm x 4050 mm 2 mm 3443 1000x4050 mm 2 Mu mat wit info
B-Bond digitaal 3D mat wit 1000 mm x 4050 mm 2 mm
 
Artikelnr. 06-0202-0066
Type Aluminium sandwichplaten
Kleur mat wit
Dikte 2 Mu
Breedte 1000 mm
Gramgewicht 3443 g/m2
Formaat mm 1000x4050
Minimum verkoop hoeveelheid 1 piece
Pallethoeveelheid 80 piece
Gewicht per 1000 piece 13944.2 kg
06-0202-0263 B-Bond digitaal 3D mat wit 1250 mm x 3050 mm 2 mm 3443 1250x3050 mm 2 Mu mat wit info
B-Bond digitaal 3D mat wit 1250 mm x 3050 mm 2 mm
 
Artikelnr. 06-0202-0263
Type Aluminium sandwichplaten
Kleur mat wit
Dikte 2 Mu
Breedte 1250 mm
Gramgewicht 3443 g/m2
Formaat mm 1250x3050
Minimum verkoop hoeveelheid 0 piece
Pallethoeveelheid 85 piece
Gewicht per 1000 piece 13126.4 kg
06-0202-0060 B-Bond digitaal 3D mat wit 1000 mm x 2050 mm 2 mm 3443 1000x2050 mm 2 Mu mat wit info
B-Bond digitaal 3D mat wit 1000 mm x 2050 mm 2 mm
 
Artikelnr. 06-0202-0060
Type Aluminium sandwichplaten
Kleur mat wit
Dikte 2 Mu
Breedte 1000 mm
Gramgewicht 3443 g/m2
Formaat mm 1000x2050
Minimum verkoop hoeveelheid 1 piece
Pallethoeveelheid 160 piece
Gewicht per 1000 piece 7058.2 kg
06-0202-0061 B-Bond digitaal 3D mat wit 1250 mm x 2550 mm 2 mm 3443 1250x2550 mm 2 Mu mat wit info
B-Bond digitaal 3D mat wit 1250 mm x 2550 mm 2 mm
 
Artikelnr. 06-0202-0061
Type Aluminium sandwichplaten
Kleur mat wit
Dikte 2 Mu
Breedte 1250 mm
Gramgewicht 3443 g/m2
Formaat mm 1250x2550
Minimum verkoop hoeveelheid 1 piece
Pallethoeveelheid 105 piece
Gewicht per 1000 piece 10974.6 kg
06-0202-0062 B-Bond digitaal 3D mat wit 1500 mm x 3050 mm 2 mm 3443 1500x3050 mm 2 Mu mat wit info
B-Bond digitaal 3D mat wit 1500 mm x 3050 mm 2 mm
 
Artikelnr. 06-0202-0062
Type Aluminium sandwichplaten
Kleur mat wit
Dikte 2 Mu
Breedte 1500 mm
Gramgewicht 3443 g/m2
Formaat mm 1500x3050
Minimum verkoop hoeveelheid 1 piece
Pallethoeveelheid 70 piece
Gewicht per 1000 piece 15751.7 kg
06-0202-0064 B-Bond digitaal 3D mat wit 1500 mm x 4050 mm 2 mm 3443 1500x4050 mm 2 Mu mat wit info
B-Bond digitaal 3D mat wit 1500 mm x 4050 mm 2 mm
 
Artikelnr. 06-0202-0064
Type Aluminium sandwichplaten
Kleur mat wit
Dikte 2 Mu
Breedte 1500 mm
Gramgewicht 3443 g/m2
Formaat mm 1500x4050
Minimum verkoop hoeveelheid 1 piece
Pallethoeveelheid 55 piece
Gewicht per 1000 piece 20916.2 kg
06-0202-0068 B-Bond digitaal 3D mat wit 2000 mm x 3050 mm 3 mm 4623 2000x3050 mm 3 Mu mat wit info
B-Bond digitaal 3D mat wit 2000 mm x 3050 mm 3 mm
 
Artikelnr. 06-0202-0068
Type Aluminium sandwichplaten
Kleur mat wit
Dikte 3 Mu
Breedte 2000 mm
Gramgewicht 4623 g/m2
Formaat mm 2000x3050
Minimum verkoop hoeveelheid 1 piece
Pallethoeveelheid 40 piece
Gewicht per 1000 piece 28200.3 kg
06-0202-0069 B-Bond digitaal 3D mat wit 1250 mm x 2550 mm 3 mm 4623 1250x2550 mm 3 Mu mat wit info
B-Bond digitaal 3D mat wit 1250 mm x 2550 mm 3 mm
 
Artikelnr. 06-0202-0069
Type Aluminium sandwichplaten
Kleur mat wit
Dikte 3 Mu
Breedte 1250 mm
Gramgewicht 4623 g/m2
Formaat mm 1250x2550
Minimum verkoop hoeveelheid 1 piece
Pallethoeveelheid 75 piece
Gewicht per 1000 piece 14735.8 kg
06-0202-0071 B-Bond digitaal 3D mat wit 1000 mm x 2050 mm 3 mm 4623 1000x2050 mm 3 Mu mat wit info
B-Bond digitaal 3D mat wit 1000 mm x 2050 mm 3 mm
 
Artikelnr. 06-0202-0071
Type Aluminium sandwichplaten
Kleur mat wit
Dikte 3 Mu
Breedte 1000 mm
Gramgewicht 4623 g/m2
Formaat mm 1000x2050
Minimum verkoop hoeveelheid 1 piece
Pallethoeveelheid 120 piece
Gewicht per 1000 piece 9477.2 kg
06-0202-0073 B-Bond digitaal 3D mat wit 1500 mm x 3050 mm 3 mm 4623 1500x3050 mm 3 Mu mat wit info
B-Bond digitaal 3D mat wit 1500 mm x 3050 mm 3 mm
 
Artikelnr. 06-0202-0073
Type Aluminium sandwichplaten
Kleur mat wit
Dikte 3 Mu
Breedte 1500 mm
Gramgewicht 4623 g/m2
Formaat mm 1500x3050
Minimum verkoop hoeveelheid 1 piece
Pallethoeveelheid 50 piece
Gewicht per 1000 piece 21150.2 kg
06-0202-0075 B-Bond digitaal 3D mat wit 1500 mm x 4050 mm 3 mm 4623 1500x4050 mm 3 Mu mat wit info
B-Bond digitaal 3D mat wit 1500 mm x 4050 mm 3 mm
 
Artikelnr. 06-0202-0075
Type Aluminium sandwichplaten
Kleur mat wit
Dikte 3 Mu
Breedte 1500 mm
Gramgewicht 4623 g/m2
Formaat mm 1500x4050
Minimum verkoop hoeveelheid 1 piece
Pallethoeveelheid 40 piece
Gewicht per 1000 piece 28084.7 kg
06-0202-0077 B-Bond digitaal 3D mat wit 1000 mm x 3050 mm 3 mm 4623 1000x3050 mm 3 Mu mat wit info
B-Bond digitaal 3D mat wit 1000 mm x 3050 mm 3 mm
 
Artikelnr. 06-0202-0077
Type Aluminium sandwichplaten
Kleur mat wit
Dikte 3 Mu
Breedte 1000 mm
Gramgewicht 4623 g/m2
Formaat mm 1000x3050
Minimum verkoop hoeveelheid 1 piece
Pallethoeveelheid 80 piece
Gewicht per 1000 piece 14100.2 kg
06-0202-0264 B-Bond digitaal 3D mat wit 1250 mm x 3050 mm 3 mm 4623 1250x3050 mm 3 Mu mat wit info
B-Bond digitaal 3D mat wit 1250 mm x 3050 mm 3 mm
 
Artikelnr. 06-0202-0264
Type Aluminium sandwichplaten
Kleur mat wit
Dikte 3 Mu
Breedte 1250 mm
Gramgewicht 4623 g/m2
Formaat mm 1250x3050
Minimum verkoop hoeveelheid 0 piece
Pallethoeveelheid 60 piece
Gewicht per 1000 piece 17625.2 kg
06-0202-0079 B-Bond digitaal 3D mat wit 1000 mm x 4050 mm 3 mm 4623 1000x4050 mm 3 Mu mat wit info
B-Bond digitaal 3D mat wit 1000 mm x 4050 mm 3 mm
 
Artikelnr. 06-0202-0079
Type Aluminium sandwichplaten
Kleur mat wit
Dikte 3 Mu
Breedte 1000 mm
Gramgewicht 4623 g/m2
Formaat mm 1000x4050
Minimum verkoop hoeveelheid 1 piece
Pallethoeveelheid 60 piece
Gewicht per 1000 piece 18723.2 kg
06-0202-0080 B-Bond digitaal 3D mat wit 2000 mm x 4050 mm 3 mm 4623 2000x4050 mm 3 Mu mat wit info
B-Bond digitaal 3D mat wit 2000 mm x 4050 mm 3 mm
 
Artikelnr. 06-0202-0080
Type Aluminium sandwichplaten
Kleur mat wit
Dikte 3 Mu
Breedte 2000 mm
Gramgewicht 4623 g/m2
Formaat mm 2000x4050
Minimum verkoop hoeveelheid 1 piece
Pallethoeveelheid 30 piece
Gewicht per 1000 piece 37446.3 kg
06-0202-0081 B-Bond digitaal 3D mat wit 1250 mm x 4050 mm 3 mm 4623 1250x4050 mm 3 Mu mat wit info
B-Bond digitaal 3D mat wit 1250 mm x 4050 mm 3 mm
 
Artikelnr. 06-0202-0081
Type Aluminium sandwichplaten
Kleur mat wit
Dikte 3 Mu
Breedte 1250 mm
Gramgewicht 4623 g/m2
Formaat mm 1250x4050
Minimum verkoop hoeveelheid 1 piece
Pallethoeveelheid 45 piece
Gewicht per 1000 piece 23403.9 kg
06-0202-0267 B-Bond digitaal 3D mat wit 1250 mm x 2600 mm 3 mm 4623 1250x2600 mm 3 Mu mat wit info
B-Bond digitaal 3D mat wit 1250 mm x 2600 mm 3 mm
 
Artikelnr. 06-0202-0267
Type Aluminium sandwichplaten
Kleur mat wit
Dikte 3 Mu
Breedte 1250 mm
Gramgewicht 4623 g/m2
Formaat mm 1250x2600
Minimum verkoop hoeveelheid 0 piece
Pallethoeveelheid 75 piece
Gewicht per 1000 piece 15024.8 kg
06-0202-0090 B-Bond digitaal 3D mat wit 1000 mm x 3050 mm 4 mm 5803 1000x3050 mm 4 Mu mat wit info
B-Bond digitaal 3D mat wit 1000 mm x 3050 mm 4 mm
 
Artikelnr. 06-0202-0090
Type Aluminium sandwichplaten
Kleur mat wit
Dikte 4 Mu
Breedte 1000 mm
Gramgewicht 5803 g/m2
Formaat mm 1000x3050
Minimum verkoop hoeveelheid 1 piece
Pallethoeveelheid 60 piece
Gewicht per 1000 piece 17699.2 kg
06-0202-0091 B-Bond digitaal 3D mat wit 1000 mm x 4050 mm 4 mm 5803 1000x4050 mm 4 Mu mat wit info
B-Bond digitaal 3D mat wit 1000 mm x 4050 mm 4 mm
 
Artikelnr. 06-0202-0091
Type Aluminium sandwichplaten
Kleur mat wit
Dikte 4 Mu
Breedte 1000 mm
Gramgewicht 5803 g/m2
Formaat mm 1000x4050
Minimum verkoop hoeveelheid 1 piece
Pallethoeveelheid 45 piece
Gewicht per 1000 piece 23502.2 kg
06-0202-0092 B-Bond digitaal 3D mat wit 2000 mm x 4050 mm 4 mm 5803 2000x4050 mm 4 Mu mat wit info
B-Bond digitaal 3D mat wit 2000 mm x 4050 mm 4 mm
 
Artikelnr. 06-0202-0092
Type Aluminium sandwichplaten
Kleur mat wit
Dikte 4 Mu
Breedte 2000 mm
Gramgewicht 5803 g/m2
Formaat mm 2000x4050
Minimum verkoop hoeveelheid 1 piece
Pallethoeveelheid 25 piece
Gewicht per 1000 piece 47004.3 kg
06-0202-0265 B-Bond digitaal 3D mat wit 1250 mm x 3050 mm 4 mm 5803 1250x3050 mm 4 Mu mat wit info
B-Bond digitaal 3D mat wit 1250 mm x 3050 mm 4 mm
 
Artikelnr. 06-0202-0265
Type Aluminium sandwichplaten
Kleur mat wit
Dikte 4 Mu
Breedte 1250 mm
Gramgewicht 5803 g/m2
Formaat mm 1250x3050
Minimum verkoop hoeveelheid 1 piece
Pallethoeveelheid 50 piece
Gewicht per 1000 piece 22123.9 kg
06-0202-0084 B-Bond digitaal 3D mat wit 2000 mm x 3050 mm 4 mm 5803 2000x3050 mm 4 Mu mat wit info
B-Bond digitaal 3D mat wit 2000 mm x 3050 mm 4 mm
 
Artikelnr. 06-0202-0084
Type Aluminium sandwichplaten
Kleur mat wit
Dikte 4 Mu
Breedte 2000 mm
Gramgewicht 5803 g/m2
Formaat mm 2000x3050
Minimum verkoop hoeveelheid 1 piece
Pallethoeveelheid 30 piece
Gewicht per 1000 piece 35398.3 kg
06-0202-0268 B-Bond digitaal 3D mat wit 1250 mm x 2600 mm 4 mm 5803 1250x2600 mm 4 Mu mat wit info
B-Bond digitaal 3D mat wit 1250 mm x 2600 mm 4 mm
 
Artikelnr. 06-0202-0268
Type Aluminium sandwichplaten
Kleur mat wit
Dikte 4 Mu
Breedte 1250 mm
Gramgewicht 5803 g/m2
Formaat mm 1250x2600
Minimum verkoop hoeveelheid 0 piece
Pallethoeveelheid 60 piece
Gewicht per 1000 piece 18859.8 kg
06-0202-0085 B-Bond digitaal 3D mat wit 1000 mm x 2050 mm 4 mm 5803 1000x2050 mm 4 Mu mat wit info
B-Bond digitaal 3D mat wit 1000 mm x 2050 mm 4 mm
 
Artikelnr. 06-0202-0085
Type Aluminium sandwichplaten
Kleur mat wit
Dikte 4 Mu
Breedte 1000 mm
Gramgewicht 5803 g/m2
Formaat mm 1000x2050
Minimum verkoop hoeveelheid 1 piece
Pallethoeveelheid 90 piece
Gewicht per 1000 piece 11896.2 kg