De afdeling industriële verpakking sluit perfect aan bij het luik logistiek en distributie binnen de grafische corebusiness van Igepa maar bouwt tegelijk voort op een nieuw marktsegment, dat van de industrie in de ruime zin van het woord. Igepa leverde reeds in beperkte mate producten en diensten aan de industrie vanuit o.a. de afdeling kunststofverwerking en de afdeling technologie. De verpakkingsproducten kunnen daarnaast ook worden verkocht binnen het bestaande grafische cliënteel en dat is zonder meer een bijkomende troef.

De opstart van deze nieuwe activiteit was mogelijk doordat Igepa er in de voorbije periode letterlijk en figuurlijk de ruimte voor gecreëerd heeft.  In 2011 werd begonnen met een nieuwbouwproject dat in het najaar van 2013 voltooid zal zijn. Naarmate het project vordert, zal de hele logistieke flow van goederen worden geoptimaliseerd, worden de verschillende bedrijfsactiviteiten gehergroepeerd, komt er een nieuwe showroom voor alle digitale machines en meer ruimte voor diversificatie van de activiteiten. Met deze uitbreiding gaat een investering gepaard van 16 miljoen euro.

In de nieuwe verpakkingsafdeling zijn in eerste instantie vijf mensen aan de slag. Zij zullen zowel intern als extern de producten promoten en verkopen. Het gamma omvat o.a. dozen, tape, verpakkingsfolies, beschermende materialen, etc.        

Igepa wil met deze verdere uitbreiding van de activiteiten een duurzame groei realiseren en zo de toekomst verzekeren.