Building for the future

Door de groei van onze activiteiten binnen de grafische sector en daarbuiten heeft Igepa nood aan bijkomende ruimte. Een uitbreiding dringt zich op. We hebben daarom beslist om onze vestiging in Aalter verder uit te bouwen. Een bewuste keuze. De meeste werknemers bij Igepa Belux zijn afkomstig uit de regio en een voortdurende investering in menselijk kapitaal is nu eenmaal één van de sleutels van ons succes.

De uitbreiding moet ervoor zorgen dat we onze huidige activiteiten nog efficiënter kunnen organiseren. De hele goederenstroom zal daartoe worden aangepast en geoptimaliseerd. Bij de voltooiing van de werken eind 2013 zal Igepa Belux over niet minder dan 41 los- en laadkades beschikken. De plannen openen ook nieuwe perspectieven voor lopende en toekomstige projecten. Zo zullen we bijvoorbeeld opgehaald papier in het kader van het Ecobuddy-project tijdelijk kunnen stockeren.

Ten slotte laat de uitbreiding Igepa toe alle activiteiten fysiek te hergroeperen. Onze onderneming zal straks over één site in Vlaanderen, Aalter, en één site in Wallonië, Awans, beschikken. Vervolgens komt er een grote showroom om al het digitale materiaal en de afwerking mooi te presenteren aan klanten. De showroom van Sagam in Drongen zal hierdoor binnenkort verhuizen naar Aalter. Onze klanten mogen zich dus verwachten aan een nog betere dienstverlening en een nog uitgebreider dienstenpakket.

De site in Aalter werd ondertussen grondig aangepakt en de aanblik van de Nijverheidslaan is voorgoed veranderd. In de zomer van 2012 opende een eerste nieuw magazijn van 10.000 m² de deuren en in het najaar ging de tweede bouwfase van start. Deze voorziet in meer stockageruimte en in een nieuw kantoorgebouw, aansluitend op de bestaande moderne structuur. Daarin wordt op termijn de nieuwe showroom voor de machines van Sagam ondergebracht. Met de uitbreiding gaat een investering van 16 miljoen euro gepaard.

Lees meer over dit artikel