Grondstof voor papier: verantwoord omgaan met bossen

Papier wordt overwegend gemaakt van bomen. Enkele kanttekeningen ter inleiding:

  • Papier kan je in principe maken van elk product waaruit je cellulosevezels kan halen. Je kan dus net zo goed papier maken uit maïs, suikerriet, bamboe, oud papier enzovoort. Het rendement van hout ligt echter veel hoger dan van eender welk ander product ook. Hout is dus de meest ‘efficiënte’ papiergrondstof.
  • Enkel hout dat niet bruikbaar is voor constructie en verpakking gaat naar de papierindustrie: boomkruinen, uitdunningshout, afval van houtzagerijen, kreupelhout enzovoort. Papier maken is dus eigenlijk afval verwerken.
  • Voor papierproductie komen enkel ‘zachte’ houtsoorten in aanmerking: naaldbomen en loofbomen. Tropisch hardhout is niet bruikbaar.
  • Bomen kan je herplanten en kweken. De grondstof voor papier is dus onuitputtelijk.
  • Papier kan je tot zeven keer toe in zijn oorspronkelijke vorm recycleren. Papier is dus een duurzaam product bij uitstek. Het is het enige materiaal dat tegelijk eindproduct én grondstof is.
  • De mogelijkheid van o.a. papierproductie maakt bossen economisch interessant. Papier stimuleert dus duurzaam bosbeheer. Door de papierindustrie is het bosareaal gedurende de voorbije decennia dan ook sterk toegenomen.

Milieuorganisaties, overheid en boseigenaren hebben in de loop der jaren diverse initiatieven gelanceerd om de toekomst van de bossen te verzekeren. Iedereen wint tenslotte bij een duurzaam bosbeheer dat rekening houdt met de verschillende ecologische, sociale en economische belangen. De papierindustrie heeft op vrijwillige basis heel wat inspanningen geleverd. Het bos is namelijk de voornaamste bron van grondstoffen voor de sector. Om deze bekommernis en alle inspanningen ook zichtbaar te maken voor het grote publiek ondersteunt de papierindustrie de boscertificatie.

Boscertificatie geeft de garantie dat het hout dat gebruikt wordt voor papierproductie afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Certificaten beschermen daarmee niet alleen het milieu maar ook de consument door hem te informeren over de herkomst van de producten die hij aankoopt. Duurzaamheid wordt gemeten middels een aantal concrete ecologische, sociale en economische criteria. In België worden twee certificatiesystemen gebruikt: FSC® en PEFC. Beide systemen zijn evenwaardig en draaien in essentie om traceerbaarheid.

  • FSC (Forest Stewardship Council) is een krachtenbundeling van milieuorganisaties. Voor meer info, zie www.fsc.org
  • PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certifcation) werd in het leven geroepen door de verschillende boseigenaren. Voor meer info, zie www.pefc.org.

Igepa beschikt over een uitgebreid assortiment FSC- en PEFC-gecertificeerde papieren. Lees meer.

Igepa is daarenboven als organisatie ook FSC- en PEFC-gecertificeerd. Dat wil zeggen dat we garant staan voor de traceerbaarheid van het verdeelde papier. Tot slot helpen we ook onze klanten die zich willen certificeren. Indien u interesse hebt, kan u ons contacteren via info@igepa.be.